U bent hier

Home » Organisatie » Pedagogisch concept

Contextbegeleiding

De rol van contextbegeleiding in het kader van een verblijf op Zonnewende

Kinderen/jongeren en hun gezinnen die vrijwillig of gedwongen een beroep doen op de hulpverlening van Zonnewende willen wij ondersteunen zodanig dat zij terug op eigen benen kunnen staan. Empowerment is dan ook het uitgangspunt van al onze hulpverleningsinterventies. We reiken de kinderen/jongeren en hun gezin handvaten aan om het leven in handen te nemen. We vertrekken dan ook vanuit het geloof dat mensen beschikken over groeipotentieel. 

Snel en adequaat reageren door middel van flexibele combinaties

Het verblijf op Zonnewende is een middel om de contextbegeleiding meer kracht bij te zetten. Zo creëren we voor elk gezin een hulpverleningstraject op maat, waarbij alle combinaties van contextbegeleiding en verblijf mogelijk zijn. De combinatie verblijf/context kan momentaan worden aangepast aan de mate waarin het gezinssysteem er al dan niet in slaagt om problemen op te lossen. 

Geïntegreerde begeleiding

We kiezen er dan ook bewust voor om de contextbegeleiding van het gezin en het verblijf van de jongere op Zonnewende te integreren en toe te vertrouwen aan eenzelfde team van vertrouwde begeleiders.

De rol van de begeleider

Het is de vertrouwde begeleider die de bevoegdheid heeft om snel en adequaat te reageren op concrete situaties in de context. Doordat de begeleider deels samen leeft met de jongere op Zonnewende bouwt hij een specifieke relatie op met de jongere. Tegelijkertijd deelt de begeleider gelijkaardige ervaringen met de ouder waardoor hij in de ogen van de ouder geloofwaardiger is. Dit alles geeft aan zowel de jongere, aan het gezin als aan de begeleiding meer impact op het hulpverleningstraject.

Zorg is een open, onvoorspelbaar en relatie-gebonden proces. De relatie met een vertrouwde begeleider is een cruciale factor in het begeleidingsproces. De begeleider wordt deel van het gezin, hij gaat met de ouders aan dezelfde kant gaan staan en laat hen terug perspectief zien. De begeleider is expert in de begeleiding van het proces, de jongere en zijn/haar gezin zijn eigenaar van de inhoud. Samen zoeken zij hoe ze het gezinssysteem terug leefbaar kunnen maken en worden de noodzakelijke vaardigheden (aan)geleerd. Het gezin, Zonnewende en de maatschappij zijn daarbij oefenplaatsen voor gewenst gedrag. Gradueel neemt het gezin terug meer verantwoordelijkheid op en wanneer er voldoende probleemoplossend vermogen aanwezig is kan de begeleiding worden stopgezet. 

De focus in het contextueel werken ligt niet op het ‘probleem’ maar op het ‘samen werken’ en het ontdekken van krachten bij zichzelf en hulpbronnen in de omgeving. Het is de taak van de individuele begeleider om samen met de ouder(s) te zoeken naar oplossingen, de ouders persoonlijk te ondersteunen, ideeën uit te wisselen, het geven van opvoedingstips, opvoedingsondersteuning, de aanpak op elkaar af te stemmen, creëren van een ondersteunend netwerk, structureren van het huishouden, het geleidelijk aan doorgeven van de zorgfuncties aan ouders, overleggen en onderhandelen met elkaar. Het uiteindelijke doel van contextbegeleiding is om ouders te ondersteunen in hun opvoeding zodanig dat zij terug op eigen benen kunnen staan.

Het ervaringsgericht leren, het doelgericht werken en het oplossingsgericht handelen blijven sterke methodieken die een centrale rol spelen in het contextueel werken met mensen. De begeleider tracht een context te creëren waarin het systeem geholpen wordt om zijn eigen krachtbronnen opnieuw in te zetten en verder uit te bouwen. Tegelijk gidst het cliëntsysteem de begeleider of het tempo en het ritme van de interventies al dan niet aangepast zijn aan het doel. Vanuit een grondhouding van het geloven in mogelijkheden gaan wij de capaciteiten van de cliënt en zijn systeem aanspreken om tot een oplossing te komen.

 

Ceulemans, L. (2012). Oplossingsgericht werken met teams - Cliëntbespreking en methodisch werken in de Bijzondere Jeugdzorg. Geraadpleegd via http://www.korzybski-international.com

Durrant, M. (2006). Oplossingsgericht werken met jongeren en hun gezin - Een creatieve benadering van de residentiële hulpverlening. Garant.